top of page
19.jpg

קבוצות יוצרות שכונה

רשת של פעילים שאחראים על השכונות שלהם.

הפעילים מקדמים יוזמות לשיפור החיים בשכונה, ארגון פעילות קהילתית, ציון חגים ומועדים בשכונה, דאגה לשכנים בשגרה ובחירום, אחריות משותפת על ילדי השכונה.

הפעילות שלך, השכנות של כולנו! 

תהיו טובים. גם אתם יכולים, הצטרפו למתנדבים!

bottom of page