top of page
מרכז חסד

מרכז החסד שדרות

מטרת התוכנית לעזור לנזקקים בסיוע חומרי. מוצרי מזון יבשים , ביגוד, בית תמחוי.

המתנדבים משתלבים באריזת מוצרי המזון, נהגים לחלוקת המזון, הגשת אוכל בבית תמחוי, תחזוקת המקום, מיון תרומות בגדים ומחסנאים.

התדירות משתנה לפי בחירת המתנדב.

ההתנדבות שלך, סל מזון שלו.

תהיו טובים. גם אתם יכולים, הצטרפו למתנדבים!

bottom of page