top of page
8.jpg

מפעל תעסוקתי לקשישים

מטרת התוכנית לאפשר לאזרחים בגיל השלישי תעסוקה מותאמת, להיות יצרניים פעילים ומשמעותיים.

המתנדבים מסייעים בפן הפיזי בהפעלת המקום (ארגון וסדר של המחסן ) וכן לסיוע לקשישים.

ההתנדבות הינה פעם בשבוע.

תהיו טובים. גם אתם יכולים, הצטרפו למתנדבים!

bottom of page