top of page
עיצוב ללא שם (62).jpg

מועדונית כוכב

מועדונית חברתית שיקומית המעניקה לילדים בית, חום ומסגרת טיפולית, שמעודדת עצמאות והתפתחות.

מחפשת מתנדבים שישתלבו במערך הציוותי הקיים, יחנכו חניכים ספציפים, בעזרה במגוון דברים.

תהיו טובים. גם אתם יכולים, הצטרפו למתנדבים!

bottom of page