top of page
11.jpg

יד שרה

מטרת התוכנית השאלת ציוד רפואי לכל מי שזקוק לכך.

המתנדבים מנהלים מלאי, משאילים את הציוד ומתקנים ציוד במידת הצורך.

ההתנדבות על בסיס שבועי ומותנת בהכשרה + ידע בסיסי במחשב.

במשמרת שלך אפשר להקל על החולים.

הצטרפו אלינו, מגדילים את מעגל ההתנדבות.

תהיו טובים. גם אתם יכולים, הצטרפו למתנדבים!

bottom of page